13 de maig 2011

Inclusió encara

Els darrers dies han anat apareixent articles i comentaris sobre el tema de la inclusió arran d'una carta i queixa de l'Associació "Los padres de Alex" envers el treball d'orientació dels EAP. És interessant llegir la resposta que des de l'Associació Catalana de Professionals d'EAP s'ha fet i també la resposta que dóna un professional d'aquests equips en el sentit de la defensa no només dels EAP sinó també dels centres d'educació especial als nostres temps i, en definitiva, en pro de la inclusió.  http://www.acpeap.cat/noticias_detalle.php?id=232
No és un tema fàcil el de la inclusió ni un tema tancat, però s'ha fet un llarg camí entre tots encara que quedi molt per recórrer. I en aquest camí, no hi ha d'haver només l'escola, hi ha d'haver tota la societat: mares, pares, mestres, professionals i especialistes, Departament i gent del carrer, perquè si la inclusió s'ha de conquerir és tasca de tots treballar en aquest sentit. Què vol dir escola inclusiva quan la mateixa societat no s'ho planteja? Tal com diu l'autor de la carta, els professionals, les escoles i les famílies estan fent un gran esforç i moltes vegades es troben sols.
Gràcies, Manel per aquesta resposta!

1 comentari: