dissabte, 29 de maig de 2010

Mal d'escola (III)

A rel del treball sobre els alumnes amb problemàtica de conducta, suggereixo algunes consideracions amb els alumnes de secundària que tenen a veure amb uns canvis necessaris dins dels centres:
Organització horària. De manera que es permeti un espai de “temps” entre una activitat i una altra, entre una matèria i una altra. Un anar-s'hi posant. Un passar d'activitat amb comprensivitat del que s'haurà de fer i poder preparar l'atenció i l'escolta
Currículum flexible i adaptat als requeriments d'avui en dia
Espais per a tallers, recuperació de crèdits variables i UAC. Recuperació de l'aprenentatge d'oficis que existia en alguns centres de Secundària ja fa uns quants anys (a Badalona hi havia 2 centres). Pel que va semblar llavors, era excloent i per això es van perdre. Jo crec que, en general, les UEC ho són més d'excloents. Tot allò que el noi o noia puguin fer al centre compartint amb els seus iguals i en grups heterogenis és més inclusiu. S'han perdut també les UAC que venia a ser una experiència semblant i ni tant sols s'ha continuat de manera sistemàtica l'organització e crèdits variables a l'ESO que permetessin altres aprenentatges, no només reforços.
Recuperació d'aportacions i experiències que han suposat en el seu moment un avanç i que cauen en l'oblit pel fet que sempre hem “d'inventar” sortides noves sense avaluar ni considerar les que han donat fruits: Autogestió educativa. Aprenentatge cooperatiu i tutoria individualitzada donant espais i temps sense presses, tutoria compartida.
Canvi d'actituds: treballar l'autoestima i l'autoconfiança de l'alumnat, però també la del professorat que per por, inseguretats o creences delega en altres professionals qualsevol actuació o intervenció amb els nois i noies i “s'enroca” en la seva matèria. Cal un bon assessorament que li crei aquesta confiança en ell mateix més que culpabilitzar sempre a l'alumne o buscar les sol·lucions màgiques fora del centre. Retornar els valors de la curiositat, el pensament obert a cultures i maneres de fer diferents i el respecte per la pròpia realitat, tenir una mirada a l'entorn, al teu voltant i intentar escoltar i comprendre. Reconèixer l'altra no vol dir renunciar a un mateix.
Transformar els centres “centrats en el saber” o “centrats en el professorat” en centres “centrats en els alumnes” . Ajudar a aprendre a conèixer facilitant mitjans, ajudar a aprendre a fer per a que l'aprenentatge sigui significatiu a cada situació en la que es pugui trobar la persona, ajudar a aprendre a ser i valorar les pròpies possibilitats aportacions i característiques dins la diversitat, ajudar a aprendre a conviure i relacionar-se amb els altres i amb l'entorn.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada