dissabte, 13 de març de 2010

Problemes de Conducta


Emmarcaria les actuacions a fer als centres dins l'acció tutorial amb els alumnes  i sobre tot, a poder realitzar per tot l'equip docent. També crec que seria important no tant sols dirigir les actuacions al grup d'alumnes que han presentat les alteracions de conducta si no a tots els alumnes del centre donant prioritat a una tasca més preventiva. Crec que el diàleg i el compartir són la base de la convivència. Les orientacions anirien encaminades al desenvolupament de les habilitats socials, al coneixement d'un mateix i de l'altre i a reforçar els aspectes necessaris dels aprenentatges, base de l'èxit i de l'autoestima.
En aquest sentit, caldria incloure en aquest procés al professorat, a l'alumnat, al personal del centre i a les famílies.
Sentiment de vida
  • Realitzar tutoria individualitzada amb els alumnes en la que la revisió de la pròpia evolució respecte als aprenentatges i respecte al treball en valors fos conjunta entre el tutor i l'alumne i compartida per tot l'equip docent.
  • Organitzar co-tutories entre alumnes.
El centre com a àmbit de desenvolupament
  • Estructurar el currículum en funció de la població del centre i prioritzar els procediments a partir de les competències bàsiques de l'aprendre a aprendre, les relacions interpersonals i la convivència
  • Estructurar unes normes clares i concretes que parteixin dels mateixos alumnes i del professorat i estiguin presents tant a l'aula com als diferents espais del centre.
Vulnerabilitat i protecció en el procés de desenvolupament 
  • Potenciar les trobades amb les famílies. A primària promoure xerrades sobre temes proposats pels mestres i per les famílies i compartir les opinions i les reflexions que ens poden dur a l'organització d'activitats conjuntes: “dia de la pau”, “mercat de la diversitat”, “setmanes culturals”... 
  • A Secundària, organitzar fòrums de debat sobre temes actuals dels joves per compartir-los conjuntament.Preveure les conductes que es poden donar en un context o situació o activitat determinada i potenciar reforços i valoracions positives en les conductes desitjades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada